Par mums

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Viesītes novada komunālajā sektorā.  Uzņēmums  dibināts 1991. gadā un ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura apkalpojamā teritorija līdz ar novada reformu ir paplašinājusies, klāt nācis Elkšņu, Saukas  un Rites pagasts. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina namu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, siltuma ražošanu un piegādi, kā arī nodrošina ūdens ieguvi un apgādi.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.