Norēķini

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem var:

  • veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka;
  • SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē;
  • pagastu iedzīvotāji komunālās saimniecības kasēs pagastu centros.

Darba laiki:

  • Viesītes norēķinu kase P.O.T.C.P. 08:00-15:00
  • Elkšņu norēķinu kase otrā, trešā O. 08:00-15:00
  • Rites norēķinu kase P.P. 08:00-15:00
  • Saukas norēķinu kase P.T.09:00-15:00 O.10:00-12:00 C.13:00-15:00