SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi

24.09.2020. 

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”                                  reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

”PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža”                                                             Identifikācijas Nr. VKP 2020 CA 01


Iepirkuma priekšmets

PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža


Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,                                            e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv                                                                                     Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,                                           e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2020. gada 01.oktobris līdz plkst. 11:30

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.


Dokumenti

VKP 2020 CA 01 – INSTRUKCIJA 

VKP 2020 CA 01 – LĪGUMA PROJEKTS


Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības:03.09.2020.

Publikācijas datums 03.09.2020.


Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde SIA”Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonā            Identifikācijas Nr. VKP 2020/02


Iepirkuma priekšmets

Koksnes šķelda 3800 ber.m3


Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;                                                                  tālr. 65234770; 65234771,                                                                                   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 24. septembris līdz plkst. 11:25                                                SIA „Viesītes komunālā pārvalde”                                                                Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237


Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:                         www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”- ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00


Dokumenti Nolikums VKP 2020/02

 

Paziņojums par lēmumu Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums

Daļu skaits

Piegādes apjoms ber/m3

Ber/m3 cena EURO

Līguma summa EURO

1

1

1900

1900

Kopā:

2

3800

Lēmums pieņemts 19.06.2020.

Publicēšanas datums 19.06.2020


Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541,

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Projekts ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība , 2.kārta”


Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība”, 2.kārta būvdarbiem

Identifikācijas Nr. VKP 2020/01


Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības pakalpojumi


Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,

mob. t. 25440203, tālr. 65234770.

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 29.jūnijs līdz plkst. 11:00

SIA Viesītes komunālā pārvalde telpas

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laiks un vieta 2020.gada 25.jūnijs, plkst. 11:00

Smilšu iela 39C, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lvsadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.


Dokumenti Nolikums VKP 2020/01

10.pielikums 1.daļa Būvprojekts

10.pielikums 2.daļa Būvprojekts

10.pielikums. 3.daļa Tāmes

9.pielikums  Būvuzraudzības līgums (projekts ) VKP 2020-01

Paziņojums par lēmumu   

25.10.2019.

Publicēšanas datums 25.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai ID Nr. VKP 2019 CA 04
Iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai atbilstīgi tehniskai specifikācijai.
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1.novembris līdz plkst. 15:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija VKP 2019 CA 04
Paziņojums par lēmumu

 


24.10.2019

Publicēšanas datums 24.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 23, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237
Identifikācijas Nr. VKP 2019 CA 03
Iepirkuma priekšmets Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 30.oktobris līdz plkst. 17:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija_VKP 2019_CA 03
Inventarizācija
Paziņojums par lēmumu