Piedāvā darbu Struktūrvienības vadītājam

www.viesites-kp.lv

Piedāvā darbu Struktūrvienības vadītājam

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’  piedāvā  darbu     Struktūrvienības  vadītājam.

DARBA APRAKSTS

  1. Ikdienas un remonta darbu plānošana,  organizēšana, nodrošināšana, avārijas situāciju novēršanas organizēšana SIA Viesītes komunālā pārvalde struktūrvienībās, sekojošiem komunālajiem pakalpojumiem:

1.1.Siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;

1.2.Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un atkritumu transportēšana atkritumu apglabāšanai poligonā;

1.3.Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. Asenizācijas pakalpojumi;

1.4.Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājam;

1.5.Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana, apsaimniekošana un uzturēšana;

1.6.Pašvaldības izīrēto dzīvokļu remonts un uzturēšana;

1.7.Pirts pakalpojumi.

  1. Materiālu sagādes un piegādes nodrošināšana.
  2. Darbinieku darba laika uzskaite, darbu izpildes uzskaite un izpildes aktu sagatavošana.
  3. Citi saimnieciskās darbības nodrošināšanai neatliekami darbi.

Papildus nepieciešams:

  1. Orientēšanās tehniskajās zināšanās par siltuma  ražošanu, ūdens sagatavošanu, notekūdeņu  attīrīšanu, siltuma  un  ūdens piegādi, kanalizācijas savākšanu, ēku būvkonstrukcijām;
  2. Derīga autovadītāja apliecība.

Papildus informācija:

  1. Darba uzsākšana ar 01.07.2021;
  2. 1(viena) slodze;
  3. Alga 950 EURpirms nodokļu aprēķina.

 

PIETEIKŠANĀS 

Pretndentiem pieteikties līdz 2021.gada 21.jūnijam

nosūtot pieteikuma vēstuli  un CV uz e-pastu:

maris.blitsons@viesite.lv

vai pieteikties personīgi SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,

Tālr.25440203.