Jauns pakalpojums – bioloģisko atkritumu savākšana

www.viesites-kp.lv

Jauns pakalpojums – bioloģisko atkritumu savākšana

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 37.pantu, Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. Piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi. Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski sadalāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Bioloģisko atkritumu masu var pārstrādāt arī izmantojot kontrolējamos biotehnoloģiskos paņēmienus. Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai.

 Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot konteinerus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Viesītes pilsētā un novada pagastu apdzīvotās vietās ir uzstādīti vairāki bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri, kas ir novietoti papildu esošajiem atkritumu konteineriem. Iedzīvotājiem atdalītos kompostējamos atkritumus jāievieto speciālā bioatkritumu konteinerā. Konteineri ir brūnā krāsā un izveidoti tā, lai būtu piemērots šādu atkritumu savākšanai. Kompostējamo atkritumu savākšanas konteineri nodrošina tā satura vēdināšanu atkritumu uzglabāšanas laikā līdz tos nogādā kompostēšanas vietā.

BIO konteineros izbērt tikai bioloģiskos atkritumus, plastmasas u.c. maisiņus lūgums izmest sadzīves konteineri!