www.viesites-kp.lv

SIA Viesītes komunālā pārvalde pārdod artēzisko aku “Mazkrievāres”.

Uzziņas pa tālruni 25440203