Viesītes pirts slēgta uz laiku

www.viesites-kp.lv

Viesītes pirts slēgta uz laiku

(Aktualizēts 2021.gada 17.februārī)

Sakarā ar ārkārtējās situācijas stāvokli Latvijā

Viesītes pirts slēgta uz laiku

no 09.11.2020. līdz 06.04.2021.

Par turpmāko pirts darbību sekojiet informācijai.