Viesītes pirts slēgta uz laiku

(Aktualizēts 2021.gada 9.janvārī)

Sakarā ar ārkārtējās situācijas stāvokli Latvijā

Viesītes pirts slēgta uz laiku

no 09.11.2020. līdz 07.02.2021.

Par turpmāko pirts darbību sekojiet informācijai.