Par Saukas komunālas kases darba laiku

Saukas komunālās kases kasiere atvaļinājumā no 13.-26.jūlijam.

Norēķinus var veikt Viesītes komunālajā kasē vai internetbankā.