Daily Archives: 20/03/2020

Par darbību no 23.03.2020.

Pamatojoties uz š.g. 12. martā Ministru Kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatīšanos valstī

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” iespēju robežās klātienes pakalpojumus sniegs

ATTĀLINĀTI!

Lūdzu zvanīt: 65234770, 65234771, 25440203, 26548136

E-pasts: napa@viesite.lv vai maris.blitsons@viesite.lv

Maksājumu veikšanai izmantojiet internetbankas pakalpojumus

Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” kase Viesītē maksājumus klātienē pieņems

tikai iepriekš sazinoties pa tālruni 65234775.

Ūdens rādījumus un iesniegumus, lūdzu, ievietot pastkastītē.

SIA ”Viesītes komununālā pārvalde’‘ kases Lonē, Elkšņos, Ritē slēgtas.