Monthly Archives: marts 2020

Par darbību no 23.03.2020.

Pamatojoties uz š.g. 12. martā Ministru Kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatīšanos valstī

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” iespēju robežās klātienes pakalpojumus sniegs

ATTĀLINĀTI!

Lūdzu zvanīt: 65234770, 65234771, 25440203, 26548136

E-pasts: napa@viesite.lv vai maris.blitsons@viesite.lv

Maksājumu veikšanai izmantojiet internetbankas pakalpojumus

Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

Ūdens rādījumus un iesniegumus, lūdzu, ievietot pastkastītē.

Par darba organizāciju ārkārtas stāvokļa laikā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli

Viesītes pirts no 2020.gada 13.marta

līdz turpmākajam rīkojumam nestrādās.

Sekojiet informācijai.

Lietotāja Viesītes novads attēls.

No 13.marta līdz 14.aprīlim SIA Viesītes komunālā pārvalde

aicina iedzīvotājus ar  darbiniekiem un vadību pēc iespējas sazināties telefoniski:

sanitārtehniķis (Ozoliņš Jurijs) :                  t.  29163284

struktūrvienības vadītājs (Rieksts Jānis) :  t. 29165319

Viesītes kase : 65234775

Saukas kase   : 29119047

Rites kase      : 28343347

valde priekšsēdētājs (Māris Blitsons) : t. 25440203

un / vai rakstot e-pastos: napa@viesite.lv  vai  maris.blitsons@viesite.lv