Kategorija: Viesītes-kp.lv

Valsts policija informē

 

LIELGABARĪTA atkritumu konteiners Rites pagastā

Cīruļos, Rites pagastā ciemata centrā novietots konteiners LIELGABARĪTA atkritumiem.

Konteiners novietots uz laiku līdz tiks piepildīts.

Konteinerā ikviens novada iedzīvotājs, bez papildus maksas (izmaksas par konteinera izvešanu sedz Viesītes novada pašvaldība), sev izdevīgā laikā var izmest lielgabarīta atkritumus (piemēram: mēbeles, elektropreces, sadzīves tehnika).

Konteinerā kategoriski aizliegts izmest bīstamos atkritumus(piemēram: šīferis, krāsas, eļļas, riepas, dienas gaismas, baterijas, akumulatori).

Atgādinājums.

Ikvienam atkritumu radītājam, gan fiziskai , gan  juridiskai personai  ir pienākums piedalīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Dzīvojamo māju, dzīvokļu un uzņēmumu īpašniekiem jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju Viesītes novadā – SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’. Atkritumi jānodod no saviem īpašumiem – konteineros vai marķētajos maisos.

Nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, atkritumu izmešanu neatļautās vai līgumā neparedzētās vietās ir sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi simti Euro.

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’

Kases darba laiki maijā

UZMANĪBU !

SIA VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  VIESĪTĒ, SMILŠU IELĀ  2

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

 13., 14., 20., 28. MAIJĀ

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  LONĒ , SAUKAS PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

13., 20., 27. MAIJĀ no 9:00 līdz 12:00 

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  CĪRUĻOS, RITES PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

15., 22., 25. MAIJĀ no 8:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 15:00

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  ELKŠŅOS, ELKŠŅU PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

19. MAIJĀ no 8:00 līdz 12:00

Lielgabarīta atkritumu konteiners Viesītē

Viesītē pie Kultūras pils novietots konteiners LIELGABARĪTA atkritumiem.

Konteiners novietots uz laiku līdz tiks piepildīts.

Konteinerā ikviens novada iedzīvotājs, bez papildus maksas (izmaksas par konteinera izvešanu sedz Viesītes novada pašvaldība), sev izdevīgā laikā var izmest lielgabarīta atkritumus (piemēram: mēbeles, elektropreces, sadzīves tehnika).

Konteinerā kategoriski aizliegts izmest bīstamos atkritumus(piemēram: šīferis, krāsas, eļļas, riepas, dienas gaismas, baterijas, akumulatori).

Atgādinājums.

Ikvienam atkritumu radītājam, gan fiziskai , gan  juridiskai personai  ir pienākums piedalīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Dzīvojamo māju, dzīvokļu un uzņēmumu īpašniekiem jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju Viesītes novadā – SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’. Atkritumi jānodod no saviem īpašumiem – konteineros vai marķētajos maisos.

Nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, atkritumu izmešanu neatļautās vai līgumā neparedzētās vietās ir sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi simti Euro.

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā  

 VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Lielgabarīta atkritumu konteiners Elkšņos

Lielgabarīta atkritumu konteiners Elkšņos.

Ikviens Viesītes novada iedzīvotājs bez maksas lielgabarīta atkritumus var ievietot konteinerā.

Konteiners Elkšņu ciemā, Jaunā iela 4 būs līdz pirmdienai, 20.04.2020.

 

Kases darba laiki aprīlī

UZMANĪBU !

SIA VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  VIESĪTĒ, SMILŠU IELĀ  2

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

8., 15., 16., 23., 29. APRĪLĪ

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  LONĒ , SAUKAS PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

22. APRĪLĪ no 9:00 līdz 12:00 

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  CĪRUĻOS, RITES PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

17. un 24. APRĪLĪ no 8:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 15:00

——————————————————————–

NORĒĶINU KASE  ELKŠŅOS, ELKŠŅU PAGASTMĀJA

PIEŅEMS MAKSĀJUMUS

21. APRĪLĪ no 8:00 līdz 12:00


 

 

Par darbību no 23.03.2020.

Pamatojoties uz š.g. 12. martā Ministru Kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatīšanos valstī

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” iespēju robežās klātienes pakalpojumus sniegs

ATTĀLINĀTI!

Lūdzu zvanīt: 65234770, 65234771, 25440203, 26548136

E-pasts: napa@viesite.lv vai maris.blitsons@viesite.lv

Maksājumu veikšanai izmantojiet internetbankas pakalpojumus

Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

Ūdens rādījumus un iesniegumus, lūdzu, ievietot pastkastītē.

Par darba organizāciju ārkārtas stāvokļa laikā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli

Viesītes pirts no 2020.gada 13.marta

līdz turpmākajam rīkojumam nestrādās.

Sekojiet informācijai.

Lietotāja Viesītes novads attēls.

No 13.marta līdz 14.aprīlim SIA Viesītes komunālā pārvalde

aicina iedzīvotājus ar  darbiniekiem un vadību pēc iespējas sazināties telefoniski:

sanitārtehniķis (Ozoliņš Jurijs) :                  t.  29163284

struktūrvienības vadītājs (Rieksts Jānis) :  t. 29165319

Viesītes kase : 65234775

Saukas kase   : 29119047

Rites kase      : 28343347

valde priekšsēdētājs (Māris Blitsons) : t. 25440203

un / vai rakstot e-pastos: napa@viesite.lv  vai  maris.blitsons@viesite.lv

Par dūmu detektoru uzstādīšanu pašvaldības dzīvokļos

Šodien, 11.10.2019. uzsākta dūmu detektoru uzstādīšana pašvaldības dzīvokļos. Pēc klienta izvēles dūmu detektoru uzstādīs guļamistabā vai koridorā pēc iespējas tuvāk guļamistabas durvīm. Dūmu detektoru uzstādīšanas izmaksas tiek segtas no jau esošās īres maksas. Īrniekam vai pilngadīgajam ģimenes loceklim pēc dūmu detektora uzstādīšanas jāparakstās aktā par dūmu detektora uzstādīšanu un instruktāžu par dūmu detektora lietošanu.

Dūmu detektora lietošanas instrukcija pievienota katram detektoram, bet pieejama arī šeit:

Dūmu detektoru DSA-02A lietošanas instrukcija_lapa 1

Dūmu detektoru DSA-02A lietošanas instrukcija_lapa 2