Viesītes komunālā pārvalde

Mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

Jaunumi

SIA Viesītes komunālā pārvalde pārdod artēzisko aku “Mazkrievāres”. Uzziņas pa tālruni 25440203

Read more

Sludinājumi

SIA Viesītes komunālā pārvalde uz noteiktu laiku aicina darbā šoferi – atkritumu vedēju. Nepieciešams – 95 kods un C kategorija. Pieteikties pa tālruni 25440203, vai personīgi Smilšu iela 2, Viesītē.

Read more

Jauns tālruņa numurs: 22822103 saziņai.

Sākot ar 01.11.2020. saziņai ar SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” norēķinu kasi  Viesītē jauns tālruņa Nr. 22822103. Uz šo numuru turpmāk var pieteikt pakalpojumus un nodot skaitītāja rādījumus. Visu speciālistu  kontakti[…]

Read more

Par mums

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Viesītes novada komunālajā sektorā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā un ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura apkalpojamā teritorija līdz ar novada reformu ir paplašinājusies, klāt nācis Elkšņu, Saukas un Rites pagasts. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina namu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, siltuma ražošanu un piegādi, kā arī nodrošina ūdens ieguvi un apgādi.

Statistika

Apmierināti klienti

Kvalitatīva apkure

Ūdensapgāde

Pakalpojumi

Namu apsaimniekošana
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Pirts
Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana
Siltuma ražošana un piegāde
Ūdens ieguve un apgāde

Iepirkumi

Iepirkumi līdz 01.10.2019
SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi

Kontakti

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”,
Reģistra numurs: LV55403000541
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Tālrunis: 22822103, 26548136, 25440203,
E-pasts: napa@viesite.lv
AS SEB banka LV75UNLA0009000508011