Kategorija: Viesītes-kp.lv

Par izmaiņām SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

kases darbībā

uz darbinieku slimības laiku.

Maksājumi jūnijā Saukas un Elkšņu kasēs tiks pieņemti:

Saukas pagasta pārvaldē:

Trešdien, 12.06. no plkst. 08 30 – 12 30

Ceturtdien, 27.06. no plkst. 08 30 – 12 30

Saukas bibliotēkā :

Trešdien, 19.06. no plkst. 08 30 – 11 00

Elkšņu pagasta pārvaldē:

Otrdien, 18.06. no plkst. 08 00 – 13 00

papildus informācija pa tālr.25440203

sekot informācijai !

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ūdens apgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija Viesītes novadā.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 

2018.gada 17. oktobrī no plkst. 08.30 līdz 17.00

Saukasciemā, Lones ciemā, Lones ciema Ezera ielā, Cīruļu ciemā, Elkšņu ciemā

un Viesītes pagasta apdzīvotā vietā ”Melioratori”

notiks ūdens apgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija.

Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Paziņojums par rezervuāru mazgāšanu

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 

2018. gada 27.septembrī un 02.oktobrī

Viesītes pilsētā notiks ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija.

Paziņojums par Viesītes ūdeni

Viesītes ūdensapgādes sistēmas ūdens pēc dezinfekcijas veikšanas

atbilst 

14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 ”Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

noteiktā dzeramā ūdens kvalitātes prasībām.

Testēšanas pārskats:

Testēšanas pārkats_BIOR_TP_PV-2018-P-63373_V1

Atzinums:

Atzinums_A-63373-2018

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Ūdensapgādes traucējumi P.Stradiņa ielā

Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem P. Stradiņa ielā  iespējami ūdensapgādes pārtraukumi

trešdien, 15. augustā un ceturtdien, 16.augustā.

Pēc ūdens padeves atjaunošanās iespējami īslaicīga ūdens duļķošanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”,

2018.gada 23. maijā no plkst. 08.30 līdz 17.00

Saukas ciemā, Lones ciemā, Cīruļu ciemā, Elkšņu ciemā un apdzīvotā vieta ”Melioratori” notiks ūdensapgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija.

Ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2018. gada 25. un 26. aprīlī Viesītes pilsētā notiks ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija.

Sagatavojiet ūdens rezerves, jo ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Paziņojums Viesītes pilsētas iedzīvotājiem.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, sakarā ar  ūdens sagatavošanas stacijas darbības traucējumiem, Viesītes pilsētā ūdens kvalitāte neatbilst MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ūdenim ir paaugstināti dzelzs un duļķainības rādītāji.

Ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2017. gada 11. un 12. aprīlī Viesītes pilsētā notiks ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija.

Atkritumu izvešanas grafiks 2017.gadā

grafiksPapildus informācija:

1.Ikvienam novada iedzīvotājam un uzņēmumam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam ar SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”.